Nordsjös monter påbranschmässan Update

Sex år i rad har Fusion Experience fått uppdraget som eventbyrå att utforma Nordsjös monter på branschmässan Update. Syftet med Nordsjös närvaro på mässan är att visa upp produktnyheter, kampanjmaterial och inspirera de besökande butikerna hur de kan jobba med Nordsjös produkter. Under samtliga år har vårt uppdrag som eventbyrå varit att utforma hela aktiveringen, från idé och skisser till projektledning och byggnation.

Idé och skisser

Varje år arbetar vi utifrån ett specifikt tema, produktserie eller årets färger. Vi skapar en utställning som inspirerar Nordsjöbutikerna till att skapa liknande exponeringar och utställningar i sina egna butiker. Vi gör 3D-visualiseringar, skisser och inreder utställningen.

Projektledning & byggnation

Vi har som eventbyrå för projektet ett helhetsansvar från uppstart, idé och förarbete till att vara på plats under hela byggnationen för att säkerställa leveranser och slutprodukt.

Årets monter

Vid fem tillfällen har Nordsjös monter vunnit utmärkelsen "Årets monter" på mässan i en omröstning bland alla besökare.

Fun & playful

2019

Fokus låg på produktserien ”fun & playful” som skapats för barnrum. Montern utformades därför med ledorden lekfullhet, inspirerande och färgglatt som ett stort härligt barnrum. Vi fångade upp några barndomsminnen från besökarna genom att bjuda på klassiska godisklubbor och i högtalarna spelades klassiska barnvisor och sagor.

Vi gör världen lite färgstarkare

2020

Nordsjös kampanj ”Vi gör världen lite färgstarkare” låg till grund när montern utformades. Vi valde att ge var och ett av de sex områdena en egen färg som målades på både väggar och golv för maximal färgstark effekt. Produkterna visades upp på ett varierat sätt så att de besökande butikerna skulle kunna inspireras kring hur de själva lätt skulle kunna göra liknande exponeringar.