Symposiumkoncept för Denstply Sirona

Fusion Experience fick i uppdrag av Dentsply Sirona att som eventbyrå sätta ett koncept för ett symposium. Fokus skulle ligga på större interaktivitet med publiken och bidra till att öka livskvalitén hos sina kunder. Genom korta kärnfulla föreläsningar, diskussions- och dialogforum, samt interaktivitet löpande under hela symposiet bidrar det till att involvera, engagera och inspirera besökarna.

Vi har genomfört Inspiration TALKS i följande städer:

  • Stockholm
  • Paris
  • Tokyo
  • Shanghai
  • San Diego
  • Nice
  • Berlin
  • Amsterdam
  • Wien

Koncept & innehåll

Det nya konceptet innehöll en ny tonalitet och fokus, pusselbitar som skapar engagemang, delaktighet, insikt och reflektion kring talarnas presentationer och symposiets innehåll samt ett grafiskt uttryck unikt för Inspiration TALKS.

Kortare presentationer mixades med inspirationsföreläsare från andra branscher och en app som tillät publiken att ställa frågor till talarna, välja fokus på diskussionerna på scenen och tävla på olika sätt.

Event

Vid eventen var vi som eventbyrå på plats för att säkerställa leveranser från eventarena involverade leverantörer och säkerställa tidsplan. Vi ansvarade för genrep med talare, moderatorer och artister. Som körproducenter ansvarade vi för hela tekniklösningen inklusive personal.

Resultat & effekt

Konceptet Inspiration TALKS möttes med stor positivitet både från publiken och Dentsply Sirona. Interaktiviteten med publiken har på tre av fyra stopp överstigit satta mål. Konceptet har efter önskemål genomförts flertalet gånger runt om i världen och möjlighet till större spridning har möjliggjorts då senaste Inspiration TALKS livesändes på Facebook, till dags datum med 3000 visningar.