Mölndal Energi × Mölndal Outdoor

Energidagen är en del av Mölndal Energis engagemang för ideella organisationer. Som eventbyrå till Mölndal Energi skapade vi en publik prova på-dag där barn, ungdomar och vuxna får testa på olika idrottsgrenar som olika föreningar erbjuder. Under dagen kunde man också delta i olika utmaningen med familj och vänner, lyssna på föreläsning och fika vid Rådasjöns strand. I ett nära samarbete med Mölndal Outdoor skapade vi ett evenemang som öppnat dörrar till idrotten för boende i Mölndal, men också för de som annars inte skulle kunna delta i ett evenemang som detta genom den NPF-anpassning (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som fanns att tillgå.

NPF-ANPASSNING

För att ge alla möjligheten att prova på utomhusidrotter höll Energidagen under de första timmarna öppet endast för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Med bildstöd och extra stöd från personal och ledare kunde man i lugn och ro prova på de olika aktiviteter som erbjöds.

ENERGIUTMANINGEN

Energiutmaningen är en rad aktiviteter med mål att främja fysisk och psykisk hälsa. Enkla övningar som hela familjen kunde göra tillsammans med "Energiloppet" som sista utmaning där man genom att krypa, rulla, springa eller hoppa sig från start till mål.

MARKNADSFÖRING & DESIGN

Inför Energidagen har vi som eventbyrå ett helhetsansvar för marknadsföringen. Vi ansvarar för event på Facebook, inlägg och annonsering på Instagram och Facebook, och produktion av annonser i Mölndals-Posten. Allt går i det eventmanér som vi tagit fram unikt för Energidagen, baserat på Mölndal Energis grafiska profil.