RETTS Summit 2020

Predicare förvaltar och utvecklar RETTS, ett forskningsbaserat medicinskt beslutsstödsystem primärt för akutsjukvården. Årligen hålls en konferens med olika ämnen inom akutsjukvård och där landets sjukvårdspersonal bjuds in som deltagare. RETTS används idag i alla Sveriges regioner och landsting, i Norge samt i Kina.

Fusion Experience fick uppdraget att som eventbyrå producera den årliga konferensen som ett digitalt möte. I Fusion Experiences uppdrag låg att hitta ett nytt koncept, namn och grafisk identitet. Nordic RETTS Meeting bytte namn till RETTS Summit för att i framtiden passa in i en expanderande internationell marknad. Mötet var planerat att vara en fysisk konferens men där vi tillsammans med Predicare ställde om till ett digitalt möte.

Föreläsningsvecka & livesänt möte

Under hela veckan publicerades föreläsningar av välrenommerade personer inom den medicinska världen. Deltagare kunde titta ondemand och se föreläsningarna innan hela veckan summerades i det livesända mötet på fredagen. Under tre timmar sammanfattades veckans ämnen med deltagare på plats i studion och på länk. Tittarna kunde även ställa frågor live till mötesdeltagarna. 

Helhetsansvar

Fusion Experience har som eventbyrå ansvarat för idé, koncept och design, projekt- och produktionsledning. Fusion har även producerat alla föreläsningar, pausinslag samt allt grafiskt material. Som ansvariga körproducenter under mötet ansvarade vi för att innehåll, gäster, inslag, länkar och underhållning levererades via vår streaminglösning och plattform.

Event & dokumentation

Allt innehåll och sändningen dokumenterades för att användas internt och externt på olika plattformar så som Youtube, sociala medier och Linkedin.

Koncept & design

Med avstamp i medicinsk trovärdighet och ansvarsfullhet gavs Retts Summit 2020 ett uttryck som förbinder forskning och medicin på ett balanserat sätt. Konceptet applicerades i alla kanaler; från marknadsföring i sociala medier till rörlig grafik och trycksaker. Studion inreddes efter samma principer och kompletterade mötets olika ämnen och inslag.

Regi

Vi producerade underhållningsnummer som skapade naturliga andningspauser och tid att reflektera under sändningen för tittarna och mötesdeltagarna. Specialproducerade musiknummer varvades med interaktiva inslag. Allt i balans med det allvarliga och livsviktiga innehållet.

Förutom den livesända konferensen har även Fusion ansvarat för och producerat alla de föreläsningar som publicerats på eventsiten under veckan.

Innan, under och efter mötet skapade vi en plattform för interaktivitet och aktivt deltagande på distans.