Utmanar synen påframtidens arbetsplats

På uppdrag av Peab Fastighet har vi tagit fram en identitet för kontorsbyggnaden Gamlestads Smedja som byggs mitt på Gamlestads Torg. Identiteten tar vara på Gamlestadens starka industribakgrund, variationsrika kulturliv och utvecklingen området står inför.

ANALYS

En analys av området, Gamlestadens framtid och hur vi tar vara på den historiska karaktären i en fusion med framtidsambitioner.

DESIGN

En grafisk identitet för kontorshuset med logotyp, färger, typsnitt, grafik och ikonbibliotek.

MARKNADSFÖRING

Produktion av content för sociala medier samt event för visningar.