Ångpannor är betydelsefulla för industrin

Nog har vi väl alla lite koll på hur en ångpanna fungerar. Vatten värms upp under högt tryck och ånga bildas. Ångan används sedan för att driva ett hjul, motor eller turbin. Allt för att få någon effekt i rullning inom en industriell verksamhet. Det som kanske är mindre känt är hur det egentligen fungerar på djupet med ångpannor och hur betydelsefulla dessa pannor egentligen är för industribranschen. I den här artikeln går vi på djupet med ångpannor inom industrin. Följ med och lär dig på köpet mycket om olika typer av ångpannor.

Så här fungerar en ångpanna

Grunden för ångpannor är själva tanken som fylls med vätska, oftast vatten, till ungefär hälften. En brännare av något slag värmer sedan tanken och dess innehåll. Ångan stiger då upp och förs genom ett system till själva motorn eller kylare eller vad det nu än må vara. Därifrån kan man sedan använda värmen i en industriell process eller för att exempelvis värma ett hus i ett slutet system. Pannan blir ett slags tryckkärl som gör att värmen fångas upp och sedan transporteras den effektivt till det ställe där den ska användas.

Olika slags pannor

Grovt kan man säga att ångpannor finns i två olika modeller. Dels den så kallade storvattenrumppannan som har ett stort kärl på utsidan och dels den så kallade vattenrörpannan som konstrueras så att mindre rör leds genom olika rökgångar. I den förstnämnda pannan, storvattenrumppannan behövs en ansenlig mängd vatten. Det behövs mycket mindre till den så kallade vattenrörpannan. Till den senare klassen kan man även kalla eldrörspannor, som egentligen har gaser som passerar genom rören och det vatten som omger rören.

Användningsområden

De olika pannorna används främst inom energi- och processindustrin och lite mindre i tillverkningsindustrin. Själva ångvärmen används oftast för att driva andra maskiner. Ångpannor används också för att generera exempelvis elektricitet. Det finns dessutom många ångpannor som används för centralvärme eller för ett kylsystem till olika byggnader. Ånga används därmed till att värma upp byggnader under vinterperioden. I industrisammanhang används oftast ångpannor för att driva exempelvis en processlinje i en livsmedelsproduktion, pappersproduktion eller kemisk tillverkningsproduktion. Ångan används också för att i vissa industrier öka trycket på exempelvis en oljereservoar.

Nya pannor

Numer finns även gröna lösningar på området. Elektriska ångpannor drivs av elektrisk energi och till skillnad från andra pannor använder dessa både den vertikala men även den horisontella pannans mantelriktning. Dessa pannor kan användas för både ång- och vattentillämpningar och ger i princip inga utsläpp. Det finns även pannor som kallas kondenserade ångpannor. Det är pannor som kan hålla en låg temperatur till exempelvis golvslingor i våra hus.

Hur vet jag vilken panna jag ska ha?

Du måste helt och hållet utgå från ditt behov och din investeringsnivå. Du måste även tänka på långsiktigheten, hur länge ska din panna användas? Något som du också bör ha med dig är något som du kanske inte tänker på vid första anblick och det är rengöring och utlopp. Varje panna måste ha något slags utlopp för vattnet. Sedan handlar det naturligtvis om utrymme, tryck, temperatur och inte minst om pannan behöver el.